Payment Chatbot

ระบบแชทบอทสำหรับการชำระเงินในรูปแบบต่างๆ สะดวกขึ้น ด้วยระบบเชื่อมต่อ API และระบบแจ้งเตือนลูกค้าผ่านแชท

ฟีเจอร์หลัก

ลูกค้าที่ใช้งาน