Expertise Chatbot

สร้างแชทบอทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ช่วยให้ข้อมูลและตอบคำถามเชิงลึกได้ตรงจุด สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเช่น แชทบอทช่วยคัดกรองภาวะซึมเศร้า, แชทบอทช่วยคำนวณโภชนาการ, แชทบอทให้ข้อมูลโควิด เป็นต้น

ฟีเจอร์หลัก